Sdružení imigračních advokátů v České republice

 
Sdružení imigračních advokátů v České republice, z. s. je profesní spolek sdružující advokáty, kteří se věnují především cizineckému a azylovému právu.

Účelem sdružení je prosazovat principy právního státu s respektem k lidským právům a veřejným zájmům, a to v legislativní oblasti i aplikační praxi orgánů veřejné moci ve vztahu k migrujícím osobám. Sdružení podporuje a profesionalizaci a dostupnost právních služeb v oblasti cizineckého a azylového práva.

Smyslem sdružení je spolupracovat na partnerské úrovni např. s orgány zákonodárné, výkonné a soudní moci a vést odbornou diskuzi v oblasti migrace.

Sdružení zaujímá stanoviska k návrhům zákonů a zásadním událostem souvisejícím s migrací a pořádá vzdělávací a osvětovou činnost směrem k laické i odborné veřejnosti i k vlastní členské základně.