Jak se stát členem?

Členem spolku se může stát advokát nebo evropský advokát se zaměřením na cizinecké a azylové právo, který vykonává advokacii dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů, jehož výkon advokacie není pozastaven nebo přerušen, a který poskytuje právní služby zejména v oblasti cizineckého a azylového práva.

Členství vzniká dnem, kdy představenstvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, nejdříve ke dni zaplacení členského příspěvku na daný kalendářní rok.

Přihláška je dostupná ke stažení ZDE.

Zájemci o členství ve spolku nechť zašlou vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu info@simacr.cz.