Představenstvo

Mgr. Tomáš Verčimák, předseda představenstva

Mgr. Azra Drozdek, místopředsedkyně představenstva

Mgr. Bc. Filip Schmidt, LL.M., místopředseda představenstva

Mgr. Adéla Tukhi, členka představenstva

Mgr. Filip Dus, člen představenstva