Členský příspěvek

V rámci ustavující schůze dne 24. 1. 2023 rozhodla členská schůze o výši členského příspěvku za kalendářní rok 2023, který dle rozhodnutí členské schůze činí 3 000 Kč (tři tisíce korun českých).