Členský příspěvek

V rámci ustavující schůze dne 24. 1. 2023 rozhodla členská schůze o výši členského příspěvku za kalendářní rok 2023, který dle rozhodnutí členské schůze činí 3 000 Kč (tři tisíce korun českých).

Ustavující schůze

Dne 24. 1. 2023 se konala ustavující schůze spolku, kdy deset zakládajících členů schválilo stanovy spolku Sdružení imigračních advokátů v České republice, z.s. Spolek Sdružení imigračních advokátů v České republice, z.s. vznikl zápisem do spolkového rejstříku dne 31. 1. 2023.